Strona główna » Polityka Prywatnosci

Polityka Prywatnosci

Definicje i odniesienia prawne

Ta Witryna (lub ta Aplikacja)
Właściwość umożliwiająca świadczenie Usługi.
Właściciel (lub my)
Pokolorujto.pl – Osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia tę Stronę i/lub Usługę Użytkownikom.
Użytkownik (lub Ty)
Osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z tej Witryny.
Praca
Usługa świadczona przez tę Witrynę zgodnie z opisem w niniejszych Warunkach i na tej Witrynie.
Dane osobowe
Odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której dotyczą takie informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, ubezpieczenia społeczne numer telefonu i informacje o karcie kredytowej. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika nie obejmują informacji zbieranych anonimowo (tj. bez identyfikacji indywidualnego użytkownika) ani informacji demograficznych niezwiązanych ze zidentyfikowaną osobą.
Ciasteczka
Plik cookie to ciąg informacji, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego udostępnia witrynie za każdym razem, gdy odwiedzający ją odwiedza.
Administrator Danych w rozumieniu RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
Polityka Prywatności serwisu https://pokolorujto.pl
Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.
Ta Aplikacja zbiera niektóre Dane Osobowe od swoich Użytkowników.
Właściciel i Administrator danych
Pokolorujto.pl
Kontaktowy adres e-mail właściciela:
kontakt@pokolorujto.pl

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Użytkowników. Od naszych Użytkowników zbieramy następujące dodatkowe informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, informacje z profilu w mediach społecznościowych, które Użytkownik zamierza kupić lub sprzedać.

Dla celów RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Dla celów CCPA, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują lub mogą być powiązane lub mogą być racjonalnie powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z Tobą.

Czas retencji

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

Dlatego:

Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania tej umowy.

Dane Osobowe gromadzone do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć możliwość przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie cofnięta. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane w celu wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po wygaśnięciu okresu przechowywania.

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz naszego bezpośredniego gromadzenia informacji, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak kredyty, ubezpieczenia i usługi depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Użytkowników. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te osoby trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Użytkowników. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, które działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie przechowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Używamy danych osobowych umożliwiających identyfikację w celu dostosowania Witryny, tworzenia odpowiednich ofert usług oraz realizacji zamówień kupna i sprzedaży w Witrynie. Możemy wysyłać Użytkownikom wiadomości e-mail dotyczące możliwości wyszukiwania lub kupna i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z tematyką Witryny. Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe do kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na określone zapytania lub do dostarczania żądanych informacji.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w innych celach, np. w celach handlowych (jak wskazano w części „Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych” niniejszego dokumentu), a także w celu przestrzegania prawa i obrony naszych praw przed właściwym organom, w przypadku gdy nasze prawa i interesy są zagrożone lub poniesiemy rzeczywistą szkodę. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do innych, niepowiązanych lub niezgodnych celów bez powiadomienia.

Komu mogą być udostępniane informacje?

Możemy udostępniać dane osobowe i/lub zbiorcze informacje o naszych Użytkownikach, w tym dane demograficzne naszych Użytkowników, naszym agencjom stowarzyszonym i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość „zrezygnowania” z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub jakąkolwiek agencją działającą w naszym imieniu.

Remarketing behawioralny

Firma korzysta z usług remarketingowych, aby wyświetlać Ci reklamy po tym, jak uzyskałeś dostęp do naszej Usługi lub ją odwiedziłeś. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie i technologii innych niż pliki cookie, aby pomóc nam rozpoznać Twoje urządzenie i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej Usługi, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę, aby odzwierciedlała Twoje zainteresowania i wyświetlała Ci reklamy, które mogą być bardziej interesujące Tobie.

Tacy zewnętrzni dostawcy zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszym Serwisie zgodnie z ich Polityką prywatności oraz aby umożliwić nam:

 • Mierz i analizuj ruch i aktywność przeglądania w naszym Serwisie
 • Wyświetlać reklamy naszych produktów i/lub usług w witrynach internetowych lub aplikacjach stron trzecich
 • Mierzyć i analizować skuteczność naszych kampanii reklamowych

Niektórzy zewnętrzni dostawcy mogą korzystać z technologii niezwiązanych z plikami cookie, na które ustawienia przeglądarki blokujące pliki cookie mogą nie mieć wpływu. Twoja przeglądarka może nie pozwalać na blokowanie takich technologii. Możesz skorzystać z następujących narzędzi stron trzecich, aby odmówić gromadzenia i wykorzystywania informacji w celu wyświetlania Ci reklam opartych na zainteresowaniach:

 • Platforma rezygnacji NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/
 • Platforma rezygnacji EDAA http://www.youronlinechoices.com/
 • Platforma rezygnacji DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Możesz zrezygnować ze wszystkich reklam spersonalizowanych, włączając funkcje prywatności na swoim urządzeniu mobilnym, takie jak ograniczenie śledzenia reklam (iOS) i rezygnacja z personalizacji reklam (Android). Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy urządzenia przenośnego.

Możemy udostępniać informacje, takie jak zaszyfrowane adresy e-mail (jeśli są dostępne) lub inne identyfikatory online zebrane w naszej usłudze, tym dostawcom zewnętrznym. Dzięki temu nasi zewnętrzni dostawcy mogą rozpoznawać i dostarczać Ci reklamy na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Aby dowiedzieć się więcej o technologiach stosowanych przez tych dostawców zewnętrznych i ich możliwościach na różnych urządzeniach, zapoznaj się z Polityką prywatności każdego dostawcy wymienionego poniżej.

Dostawcy zewnętrzni, z których korzystamy, to:

W jaki sposób przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe zbierane przez Pokolorujto.pl są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników Pokolorujto.pl, z wyjątkiem wykorzystania wskazanego powyżej.

Jakie opcje są dostępne dla Użytkowników w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania niechcianych informacji lub kontaktowania się z nami i/lub naszymi dostawcami i agencjami stowarzyszonymi, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub:

 • Napisz do nas na adres kontakt@pokolorujto.pl

Czy w Witrynie używane są pliki cookie?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Używamy plików Cookies w celu pozyskiwania informacji o preferencjach naszych Użytkowników i usługach, które wybierają. Używamy również plików cookie w celach bezpieczeństwa, aby chronić naszych Użytkowników. Na przykład, jeśli Użytkownik jest zalogowany, a Witryna jest nieużywana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy Użytkownika. Użytkownicy, którzy nie życzą sobie umieszczania plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed skorzystaniem z
https://pokolorujto.pl,
z tym zastrzeżeniem, że niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Pliki cookie wykorzystywane przez naszych usługodawców

Nasi usługodawcy używają plików cookie, które mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej Witryny. Więcej informacji o tym, które pliki cookie są używane, można znaleźć na naszej stronie z informacjami o plikach cookie.

W jaki sposób Pokolorujto.pl wykorzystuje dane logowania?

Pokolorujto.pl wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, w celu analizowania trendów, administrowania Serwisem, śledzenia ruchu i użytkowania Użytkowników oraz zbierania szerokich informacji demograficznych.

Którzy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do Danych osobowych Użytkowników w Witrynie?

Pokolorujto.pl nawiązał i będzie zawierał partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do niektórych informacji umożliwiających identyfikację osoby w celu poznania podstawy oceny użytkowników pod kątem kwalifikowalności do usługi. Nasza polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia ani wykorzystywania tych informacji. Ujawnienie danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy dane osobowe w celu zastosowania się do nakazu sądowego lub wezwania sądowego lub wezwania organu ścigania do ujawnienia informacji. Ujawnimy również Dane osobowe, gdy będzie to uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Użytkowników.

W jaki sposób Witryna zabezpiecza dane osobowe?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką bezpieczeństwa i praktykami. Dane osobowe naszych Użytkowników są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którym podano hasło w celu uzyskania dostępu do informacji. Regularnie przeprowadzamy audyty naszych systemów i procesów bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione za pomocą protokołów szyfrowania, stosowanych w celu ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy uzasadnione handlowo środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są podatne na błędy, manipulacje i włamania, i nie możemy zagwarantować ani zagwarantować, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkowników za wszelkie tego typu zdarzenia.

Prywatność RODO

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich Danych Osobowych i zagwarantowania, że ​​będziesz mógł korzystać ze swoich praw.

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i prawem, jeśli przebywasz na terenie UE, masz prawo do:

 • Poproś o dostęp do Twoich Danych Osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Zawsze, gdy jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Poproś o poprawienie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Poproś o usunięcie Twoich danych osobowych. Masz prawo zażądać od Nas usunięcia lub usunięcia Danych Osobowych, gdy nie ma dobrego powodu, abyśmy mogli je dalej przetwarzać.
 • Poproś o przeniesienie Twoich Danych Osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do informacji automatycznych, na których wykorzystanie początkowo wyraziliście Państwo zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania zawartej z Państwem umowy.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcjonalności Usługi.

Wykonywanie Twoich praw do ochrony danych RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Prywatność CCPA

Informacje, które zbieramy

Witryna gromadzi informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub mogą być racjonalnie powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z określonym konsumentem lub urządzeniem („dane osobowe”).

W szczególności Witryna zebrała następujące kategorie danych osobowych od swoich konsumentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

Kategoria Przykłady Zebrane
Identyfikatory Prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory. NIE
B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub dowodu osobistego, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, debet numer karty lub inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. NIE
C. Chronione cechy klasyfikacyjne na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego. Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązane schorzenia), orientację seksualną, status weterana lub wojska, informacje genetyczne (w tym rodzinne informacje genetyczne). NIE
D. Informacje handlowe. Zapisy własności osobistej, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych, lub inne historie lub tendencje zakupowe lub konsumpcyjne. NIE
E.Informacje biometryczne. Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne lub wzorce aktywności używane do wyodrębnienia szablonu lub innego identyfikatora lub informacji identyfikujących, takich jak odciski palców, odciski twarzy i odciski głosu, skan tęczówki lub siatkówki, naciśnięcie klawisza, chód lub inne wzorce fizyczne oraz sen , dane dotyczące zdrowia lub ćwiczeń. NIE
F.Internet lub inna podobna aktywność sieciowa. Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o interakcji konsumenta z Serwisem, aplikacją lub reklamą. NIE
G. Dane geolokalizacyjne. Fizyczna lokalizacja lub ruchy. NIE
H. Dane sensoryczne. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne. NIE
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem. Bieżąca lub przeszła historia pracy lub oceny wydajności. NIE
J. Niepubliczne informacje o edukacji (zgodnie z Ustawą o prawach edukacyjnych i prywatności rodziny (20 USC sekcja 1232g, 34 CFR część 99)). Dokumentacja edukacyjna bezpośrednio związana z uczniem, prowadzona przez instytucję edukacyjną lub stronę działającą w jej imieniu, taka jak stopnie, transkrypcje, listy zajęć, plany zajęć, kody identyfikacyjne uczniów, informacje finansowe uczniów lub akta dyscyplinarne uczniów. NIE
K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych. Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i uzdolnienia danej osoby. NIE

Dane osobowe nie obejmują:

 • Publicznie dostępne informacje z rejestrów rządowych.
 • Zanonimizowane lub zagregowane informacje o konsumentach.
 • Informacje wyłączone z zakresu CCPA, takie jak niektóre informacje zdrowotne lub medyczne oraz inne kategorie informacji chronionych przez inne przepisy.

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych uzyskujemy z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie. Na przykład z formularzy, które wypełniasz lub produktów i usług, które kupujesz.
 • Pośrednio od Ciebie. Na przykład z obserwacji Twoich działań w naszej Witrynie.

Wykorzystanie danych osobowych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe do jednego lub więcej z następujących celów biznesowych:

 • Aby spełnić lub spełnić powód, dla którego podałeś informacje. Na przykład, jeśli udostępnisz swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby poprosić o wycenę lub zadać pytanie dotyczące naszych usług, wykorzystamy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli podasz swoje dane osobowe w celu zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te informacje do przetworzenia płatności i ułatwienia dostawy. Możemy również zapisać Twoje dane w celu ułatwienia składania nowych zamówień na produkty lub przetwarzania zwrotów.
 • Aby przetwarzać Twoje żądania, zakupy, transakcje i płatności oraz zapobiegać oszustwom transakcyjnym.
 • Aby zapewnić Ci wsparcie i odpowiedzieć na Twoje zapytania, w tym zbadać i odpowiedzieć na Twoje obawy oraz monitorować i ulepszać nasze odpowiedzi.
 • Aby odpowiedzieć na żądania organów ścigania oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub przepisów rządowych.
 • Zgodnie z opisem podanym podczas zbierania danych osobowych lub w inny sposób określony w CCPA.
 • Aby ocenić lub przeprowadzić fuzję, zbycie, restrukturyzację, reorganizację, rozwiązanie lub inną sprzedaż lub przeniesienie niektórych lub wszystkich aktywów naszych lub naszych podmiotów stowarzyszonych, w których przechowywane przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone dane osobowe dotyczące użytkowników naszej Witryny należą do przekazywanych aktywów .

Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii danych osobowych ani wykorzystywać danych osobowych, które zbieramy, do istotnie różnych, niepowiązanych lub niezgodnych celów bez powiadomienia.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronie trzeciej w celach biznesowych. Kiedy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga od odbiorcy zarówno zachowania poufności tych danych osobowych, jak i niewykorzystywania ich do innych celów niż wykonanie umowy.

Udostępniamy Twoje dane osobowe następującym kategoriom stron trzecich:

 • Usługodawcy.
 • Agregatory danych.

[wpl_cookie_details]

Twoje prawa wynikające z CCPA

CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz następujące prawa:

 • Prawo do powiadomienia. Masz prawo zostać powiadomiony, jakie kategorie Danych Osobowych są gromadzone i do jakich celów Dane Osobowe są wykorzystywane.
 • Prawo żądania. Zgodnie z CCPA masz prawo zażądać od nas ujawnienia Ci informacji na temat naszego gromadzenia, wykorzystywania, sprzedaży, ujawniania do celów biznesowych i udostępniania danych osobowych. Gdy otrzymamy i potwierdzimy Twoją prośbę, ujawnimy Ci:
  • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat
  • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat
  • Nasz cel biznesowy lub handlowy związany z gromadzeniem lub sprzedażą tych danych osobowych
  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe
  • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat
  • Jeśli sprzedaliśmy Twoje dane osobowe lub ujawniliśmy Twoje dane osobowe w celach biznesowych, ujawnimy Ci:
   • Kategorie sprzedawanych kategorii danych osobowych
   • Kategorie ujawnionych kategorii danych osobowych
 • Prawo do odmowy sprzedaży danych osobowych (opt-out). Masz prawo nakazać nam, abyśmy nie sprzedawali Twoich danych osobowych. Aby złożyć wniosek o rezygnację, skontaktuj się z nami.
 • Prawo do usunięcia Danych Osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Gdy otrzymamy i potwierdzimy Twoją prośbę, usuniemy (i zlecimy naszym Usługodawcom usunięcie) Twoje dane osobowe z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odrzucić Twoją prośbę o usunięcie, jeśli zachowanie informacji jest niezbędne dla nas lub naszych usługodawców do:
  • Dokończyć transakcję, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar lub usługę, podjąć racjonalnie przewidywalne działania w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonać naszą umowę z Tobą.
  • Wykrywaj incydenty związane z bezpieczeństwem, chroń się przed złośliwymi, oszukańczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami lub ścigaj osoby odpowiedzialne za takie działania.
  • Debuguj produkty, aby identyfikować i naprawiać błędy, które osłabiają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
  • Korzystaj z wolności słowa, zapewnij innemu konsumentowi prawo do wolności słowa lub skorzystaj z innego prawa przewidzianego przez prawo.
  • Przestrzegaj kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej (kalifornijski kodeks karny § 1546 i nast.).
  • Angażować się w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne w interesie publicznym, które są zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, gdy usunięcie informacji może prawdopodobnie uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić wynikom badań, jeśli uprzednio wyraziłeś świadomą zgodę .
  • Umożliwiaj wyłącznie zastosowania wewnętrzne, które są rozsądnie zgodne z oczekiwaniami konsumentów w oparciu o Twoje relacje z nami.
  • Wypełnij obowiązek prawny.
  • Dokonuj innych wewnętrznych i zgodnych z prawem zastosowań tych informacji, które są zgodne z kontekstem, w którym je podałeś.
 • Prawo do nie bycia dyskryminowanym. Masz prawo nie być dyskryminowanym za korzystanie z któregokolwiek z Twoich praw konsumenckich, w tym poprzez:
  • Odmowa dostępu do towarów lub usług.
  • Naliczanie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym korzystanie ze zniżek lub innych korzyści lub nakładanie kar.
  • Zapewnienie Ci innego poziomu lub jakości towarów lub usług.
  • Sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom lub jakość towarów lub usług.

Wykonywanie praw do ochrony danych zgodnie z CCPA

Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z CCPA, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami:

 • Pocztą elektroniczną: Tylko Ty lub osoba zarejestrowana przez Sekretarza Stanu Kalifornii, którą upoważniasz do działania w Twoim imieniu, możesz złożyć weryfikowalny wniosek dotyczący Twoich danych osobowych.

Twoja prośba do nas musi:

 • Podaj wystarczające informacje, które pozwolą nam rozsądnie zweryfikować, czy jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe, lub upoważnionym przedstawicielem
 • Opisz swoją prośbę wystarczająco szczegółowo, aby umożliwić nam jej właściwe zrozumienie, ocenę i udzielenie odpowiedzi

Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani udzielić Ci wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

 • Zweryfikuj swoją tożsamość lub uprawnienia do złożenia wniosku
 • I potwierdź, że dane osobowe dotyczą Ciebie

Ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania Twojej możliwej do zweryfikowania prośby. Termin dostarczenia wymaganych informacji może zostać jednorazowo przedłużony o dodatkowe 45 dni, gdy jest to uzasadnione i po uprzednim powiadomieniu.

Wszelkie ujawnione przez nas ujawnienia będą dotyczyły jedynie 12-miesięcznego okresu poprzedzającego otrzymanie możliwego do zweryfikowania wniosku.

W przypadku próśb o przeniesienie danych, wybierzemy format, w którym przekażemy Twoje dane osobowe, który jest łatwy do wykorzystania i powinien umożliwiać Ci przesyłanie informacji z jednego podmiotu do drugiego bez przeszkód.

Twoje prawa do prywatności w stanie Kalifornia (kalifornijskie prawo Shine the Light)

Zgodnie z sekcją 1798 kalifornijskiego kodeksu cywilnego (kalifornijskie prawo Shine the Light), mieszkańcy Kalifornii, którzy mają z nami nawiązane relacje biznesowe, mogą raz w roku zażądać informacji na temat udostępniania ich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zgodnie z prawem stanu Kalifornia Shine the Light i jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności małoletnich użytkowników (kalifornijski kodeks biznesowy i zawodowy, sekcja 22581)

Kalifornijski Kodeks Biznesu i Zawodów, sekcja 22581, zezwala mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, na żądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które opublikowali publicznie.

Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podać adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Należy pamiętać, że Twoja prośba nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji opublikowanych w Internecie oraz że prawo może nie zezwalać na usuwanie lub wymagać ich usunięcia w pewnych okolicznościach.

W jaki sposób Użytkownicy mogą poprawić wszelkie nieścisłości w Danych Osobowych?

Użytkownicy mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji swoich danych osobowych lub poprawienia wszelkich nieścisłości poprzez:

 • Napisz do nas na adres kontakt@pokolorujto.pl

Czy Użytkownik może usunąć lub dezaktywować Dane osobowe gromadzone przez Witrynę?

Zapewniamy Użytkownikom mechanizm usuwania/dezaktywacji Danych Osobowych z bazy Serwisu poprzez kontakt. Jednak ze względu na kopie zapasowe i zapisy usunięć usunięcie wpisu Użytkownika bez zachowania pewnych szczątkowych informacji może być niemożliwe. Osoba, która poprosi o dezaktywację danych osobowych umożliwiających identyfikację, zostanie funkcjonalnie usunięta, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych dotyczących tej osoby w jakikolwiek sposób.

Prawa użytkownika

Oto podsumowanie praw przysługujących Ci na mocy przepisów o ochronie danych:

 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Prawo do wycofania zgody

Co się stanie, jeśli zmieni się Polityka prywatności?

Poinformujemy naszych Użytkowników o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Serwisie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Danych Osobowych, których ujawnienia Użytkownik zażądał wcześniej, skontaktujemy się z takim Użytkownikiem, aby umożliwić mu zapobieżenie takiemu ujawnieniu.

Linki do innych stron internetowych

https://pokolorujto.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie jednego z tych linków powoduje przejście do innej witryny. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych stron, do których prowadzą łącza, ponieważ ich polityki prywatności mogą różnić się od naszych.


Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2023 r