Strona główna » DMCA

DMCA

Witamy na stronie https://pokolorujto.pl („Witryna”). Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób, tak jak oczekujemy, że inni będą szanować nasze prawa. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, tytuł 17, Kodeks Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c), właściciel praw autorskich lub jego przedstawiciel może przesłać nam żądanie usunięcia za pośrednictwem naszego agenta DMCA wymienionego poniżej. Jako dostawca usług internetowych jesteśmy uprawnieni do ubiegania się o immunitet od wspomnianych roszczeń o naruszenie zgodnie z postanowieniami DMCA dotyczącymi „bezpiecznej przystani”. Aby zgłosić nam roszczenie dotyczące naruszenia w dobrej wierze, należy przesłać nam zawiadomienie zawierające następujące informacje:

Zawiadomienie o naruszeniu – roszczenie

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich (lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela);
 2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone;
 3. Identyfikacja materiału naruszającego prawo, który ma zostać usunięty, oraz informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy zlokalizowania materiału. [Prześlij adres URL strony, której dotyczy problem, aby pomóc nam zidentyfikować rzekomo naruszającą prawo pracę];
 4. Informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy skontaktowania się ze stroną składającą skargę, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu;
 5. Oświadczenie, że strona zgłaszająca skargę w dobrej wierze uważa, że użycie materiału jest nieautoryzowane przez agenta ds. praw autorskich; I
 6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Tytuł 17 USC §512(f) przewiduje kary za szkody cywilne, w tym koszty i opłaty adwokackie, przeciwko każdej osobie, która świadomie i materialnie wprowadza w błąd pewne informacje w powiadomieniu o naruszeniu zgodnie z 17 USC §512(c)(3).

Wysyłaj wszystkie powiadomienia o usunięciu za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Proszę wysłać e-mailem, aby uzyskać szybką uwagę.

Należy pamiętać, że możemy udostępnić tożsamość i informacje w każdym otrzymanym roszczeniu o naruszenie praw autorskich domniemanemu sprawcy naruszenia. Przesyłając roszczenie, rozumiesz, że akceptujesz i zgadzasz się, że Twoja tożsamość i roszczenie mogą zostać przekazane domniemanemu sprawcy naruszenia.

Roszczenie wzajemne — przywrócenie materiału

Jeśli otrzymałeś powiadomienie o usunięciu materiału z powodu roszczenia dotyczącego naruszenia praw autorskich, możesz przesłać nam roszczenie wzajemne, aby przywrócić dany materiał na stronie. Wspomniane powiadomienie musi zostać przekazane na piśmie naszemu agentowi DMCA i musi zasadniczo zawierać następujące elementy zgodnie z 17 USC, sekcja 512 (g) (3):

 1. Twój podpis fizyczny lub elektroniczny.
 2. Opis materiału, który został zdjęty, oraz pierwotne położenie materiału przed jego zdjęciem
 3. Oświadczenie pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, że w dobrej wierze wierzysz, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub zablokowany.
 4. Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję federalnego sądu okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres (lub jeśli jesteś poza Stanami Zjednoczonymi, wyrażasz zgodę na jurysdykcję w jakimkolwiek okręgu sądowym, w którym można znaleźć usługodawcę), oraz że przyjmiesz doręczenie pozwu od osoby lub firmy, która dostarczyła pierwotne powiadomienie o naruszeniu.
 5. Wyślij roszczenie wzajemne za pośrednictwem naszej strony Kontakt. E-mail jest wysoce zalecany.

Powtarzaj zasady naruszające prawo

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia praw autorskich. Zgodnie z wymogami ustawy Digital Millennium Copyright Act dotyczącymi osób wielokrotnie naruszających prawa autorskie, prowadzimy listę powiadomień DMCA od właścicieli praw autorskich i dokładamy wszelkich starań w dobrej wierze, aby zidentyfikować osoby wielokrotnie naruszające prawa autorskie. Konta osób, które naruszą nasze wewnętrzne zasady dotyczące powtarzających się naruszeń, zostaną usunięte.

Modyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony i jej zasad dotyczących rozpatrywania roszczeń DMCA w dowolnym momencie iz dowolnego powodu. Zachęcamy do częstego sprawdzania tej polityki pod kątem wszelkich zmian.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem kontakt@pokolorujto.pl


Ostatnia aktualizacja: Lipiec 8, 2023