Strona główna » Blog » Samochody dla dzieci

Samochody dla dzieci

samochodziki

W świecie zabawek wciąż wydaje się, że istnieje ogromny podział płci. Podczas gdy dziewczynki nadal mają więcej zainteresowań niż chłopcy, duży odsetek dzieci w wieku przedszkolnym ma obsesję na punkcie samochodów. Moja 20-miesięczna córka jest zakochana w swoim czerwonym autobusie, który uwielbia. Nie byłam zaskoczona, gdy zobaczyłam, że jedna trzecia populacji w wieku przedszkolnym ma obsesję na punkcie samochodów, a mój syn ma ceniony czerwony zestaw kolejowy.

Mania samochodów na akumulator

W jednym z badań oceniano wykorzystanie zmodyfikowanych samochodów jeżdżących u dzieci. Badacze wykorzystali system FIT do oceny czasu trwania sesji jazdy, a ich wyniki wykazały, że dzieci korzystały ze zmodyfikowanych samochodzików samojezdnych średnio przez 16,5 minuty na sesję i średnio przez 8,6 minuty na sesję jazdy w okresie trzech miesięcy. Większość dzieci używała zmodyfikowanego samochodu raz dziennie, ale w ośmiu przypadkach jeździły dwa razy, a w czterech przypadkach trzy razy dziennie. Wyniki badania wskazują na znaczenie dostarczania rodzicom informacji o skutkach używania zmodyfikowanego samochodu typu ride-on przez dzieci, a także zalecają opracowanie kompleksowej broszury edukacyjnej, która porusza tę kwestię.

W badaniu zastosowano prospektywny opisowy projekt obserwacyjny, który obejmował wstępną 1,5-godzinną wizytę oraz dwie wizyty kontrolne. Rodzice zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa, a dzieci niepełnosprawne zostały wyposażone w zmodyfikowane samochodziki. Dzieci zostały poinstruowane, aby jak najczęściej jeździły zmodyfikowanym samochodem, podczas gdy badacze nie mieli regularnego kontaktu z rodzinami przez trzy miesiące. W badaniu sprawdzono również zmiany w użytkowaniu zmodyfikowanego pojazdu na podstawie samooceny dzieci i rodziców, która często jest niewiarygodna.

Podczas gdy konwencjonalny zmodyfikowany samochód ma pojedynczy przycisk aktywacji, proporcjonalne samochody aktywowane joystickiem mają dodatkowe wsparcie strukturalne i duży przełącznik aktywacji. Te modyfikacje pozwalają również dzieciom na interakcję z rówieśnikami i eksplorację naturalnego środowiska. Wyniki badania pokazują, że wszystkie siedmioro dzieci było w stanie samodzielnie aktywować swoje zmodyfikowane samochody ride-on. Autorzy przedstawiają również przegląd wyników u siedmiorga dzieci w wieku poniżej sześciu lat.

Przyszłe badania mogłyby obejmować rozwój technologii, która pomaga śledzić wykorzystanie zmodyfikowanego samochodu na kółkach. Na przykład kamera zamontowana na pasku PCV za głową dziecka może rejestrować jego aktywność. Nagrania wideo pokazywałyby warunki środowiskowe dzieci, a także obecne osoby i to, czy aktywują one przełącznik. Dostarczałyby również ważnych informacji o ogólnych zdolnościach motorycznych dziecka. Te informacje mogłyby pomóc rodzicom w ustaleniu, czy modyfikacje zmodyfikowanych samochodzików jeżdżących poprawiają zdolności motoryczne ich dzieci.

Modyfikacje dostępnych na rynku samochodzików

Pomimo wielu zalet, dostępne na rynku pojazdy dla dzieci stanowią wyzwanie dla opiekunów. Możliwość kierowania nimi wymaga znacznego wysiłku ze strony opiekuna, a dzieci często nie są w stanie nauczyć się ich prowadzić. Dlatego idealnym rozwiązaniem są zmodyfikowane samochodziki. Jednak rodzice mogą się wahać, czy je zmodyfikować, zwłaszcza gdy nie rozumieją w pełni zamierzonych efektów. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie postrzeganych barier związanych z modyfikowanymi samochodami jeżdżącymi.

Spostrzegane bariery mogą obejmować fizyczne możliwości bezpiecznego wsiadania i wysiadania dziecka, jak również brak zdolności kierowania. Innymi barierami mogą być bariery zdrowotne, takie jak choroba, ogólne zmęczenie lub powrót do zdrowia po operacji. Wreszcie, postrzegane bariery mogą być związane z wielkością kierownicy, długością baterii i szybkością przyspieszania. Wśród tych barier, postrzegane bariery związane z postrzeganymi ograniczeniami zmodyfikowanych samochodów jeżdżących mogą obejmować chęć dziecka do prowadzenia, prędkość pojazdu i jego głośny dźwięk.

Chociaż zmodyfikowane samochody jeżdżące mają pewne korzyści rozwojowe dla dzieci, niektórzy rodzice nie lubią ich wpływu na ściany. Tacy rodzice woleliby pozwolić swoim dzieciom na jazdę po szerokich, otwartych przestrzeniach. Jednak mogą nie być zainteresowani możliwością wpadania dziecka na ściany, ponieważ spowodowałoby to otarcia. Inni z kolei wolą, aby ich dzieci skupiały się na jeździe zgodnej z celem. W obu przypadkach modyfikacje powinny być wprowadzane tylko po dokładnym zaplanowaniu i przemyśleniu.

Modyfikacje dostępnych na rynku jeździków powinny być dokonywane w zależności od możliwości dziecka. Ważne jest, aby jeździły one na stabilnych ramach, z nieuszkodzonymi oponami i prostymi osiami. Tańsze modele mogą nie wytrzymać modyfikacji. Na koniec rodzice powinni sprawdzić, czy samochodziki są zasilane odpowiednim napięciem, które zależy od wieku i wagi dziecka. Zmodyfikowane samochody powinny być bezpieczne do użytku wewnątrz pomieszczeń i do użytku na płaskich powierzchniach, jak również na nierównym terenie. Podczas użytkowania pojazdów elektrycznych zawsze powinien być obecny nadzór osoby dorosłej. Dla chłopczyków, polecamy kolorowanki Auta i malowanki samochody.

Poza modyfikacją wózka do potrzeb dziecka, pediatryczni terapeuci fizyczni mogą również pomóc rodzicom i opiekunom w pokonaniu wszelkich barier w korzystaniu przez dziecko z wózka. Modyfikacje można łatwo dostosować do stanu fizycznego dziecka i jego stylu życia, a także poprawić poczucie własnej skuteczności opiekunów. Jednak zmodyfikowane wózki mogą wymagać stałego nadzoru, co może ograniczyć ich użytkowanie.

Poziom mobilności funkcjonalnej

Zmodyfikowane samochodziki mają potencjał, aby wspierać umiejętności społeczno-emocjonalne i motoryczne u małych dzieci z trudnościami w poruszaniu się. Przyszłe badania powinny obejmować wykorzystanie ważnych wskaźników w celu określenia, czy zmodyfikowane samochodziki jeżdżące poprawiają funkcjonalną mobilność. Niniejszy raport opisuje eksperyment zaprojektowany w celu zbadania poziomu mobilności funkcjonalnej u dzieci. Przedstawiono również przegląd zmodyfikowanego wózka i jego cechy. Ponadto, przedstawiony zostanie przypadek kliniczny, aby pokazać korzyści płynące z zastosowania zmodyfikowanego wózka.

W badaniu weźmie udział 60 niemowląt i 60 dzieci w wieku przedszkolnym. Wybór grupy wiekowej został dokonany na podstawie wcześniejszych badań nad wpływem wczesnego treningu mobilności na niemowlęta i małe dzieci. W ramach badania zostaną zebrane informacje od dzieci rekrutowanych z własnej inicjatywy, od pracowników służby zdrowia i szpitali w Taoyuan i Taipei. Naukowcy skontaktują się również z terapeutami w ośrodkach klinicznych w celu zebrania danych. Badania te będą stanowić podstawę do poprawy jakości rehabilitacji pediatrycznej.

Program nauczania MOVE został wdrożony w trwającym rok badaniu pilotażowym. Dzieci były zapisane do pięciu klas szkolnictwa specjalnego. Ich wiek wahał się od 3,5 do 13 lat. Uczestnicy zostali wybrani do badania na podstawie zaleceń zespołu IEP oraz fizykoterapeutów. Przed rozpoczęciem programu większość badanych korzystała z usług fizykoterapeutycznych w ramach monitoringu. Jednakże badania wykazały pozytywne efekty dla funkcjonalnej mobilności wśród dzieci, które wzięły udział w programie.